Emilie Lindenbergh

Emilie Lindenbergh
Kometenstraat 58
1223 CL Hilversum
T: 035 - 772 11 77
M: 06 - 30 276 087
Contact


 


Slot Projekt Bart van de Leck door de kinderen in de cursussen


Op initiatief van bibliothecaris Sil Wijnvoord startte in Laren in 2017 een project Bart van der Leck, één van de schilders van de Stijl die, evenals Piet Mondriaan, in Laren heeft gewoond. Verzoek was aan de kinderen van mijn teken- en schildergroepen om een schilderij te maken in de stijl van B.v.d. Leck. Dit is met grote verve gedaan! 38 schilderijen werden er gemaakt en in samenwerking met Ineke Vaassen van de (H)artgalerij in het Brnkhuis, werd in oktober al het werk geëxposeerd. Dit kreeg ook een vermelding op de Facebookpagina van het Kröller Mullermuseum. Woensdag 13 december gaven de Vrienden van de Bibliotheek tijdens een feestelijke slotbijeenkomst in het atelier achter het Brinkhuis aan alle kinderen een boekenbon cadeau. En op 15 december verscheen een prachtig artikel in het dagblad De Gooi en Eemlander.